honorary patronage and sponsorship

honorary patronage

Marek Woźniak
Marshal of the Wielkopolska Region
Jacek Jaśkowiak
The Mayor of the City of Poznań
Andrzej Lesicki
Rector of Adam Mickiewicz University Poznań
The Polish Information Processing Society
Wielkopolska Division

sponsors

Adam Mickiewicz University Poznań
The European Mathematical Society